Gynekologické služby

Na našom pracovisku poskytujeme profesionálnu kompletnú starostlivosť o zdravie ženy
so zodpovedným prístupom ku každej našej klientke.

TEHOTENSTVO

 konzultácie, vyšetrenia, liečba, starostlivosť a poradenstvo

GYNEKOLÓGIA

preventívne prehliadky, vyšetrenia, diagnostika a operácie

ULTRAZVUK 

vyšetrenia pri preventívnej prehliadke,  sledovanie a diagnostika tehotnosti

STAROSTLIVOSŤ

starostlivosť v šestonedelí a kompletná starostlivosť o tehotné

Potrebujete viac informácií?

0949 803 035

Služby

Vysoko odborná starostlivosť

Vysoko odbornú starostlivosť s individuálnym prístupom ku každej žene, ktorá navštívi našu ambulanciu

Individuálny prístup

Možnosť komplexnej starostlivosti a doriešenie všetkých Vašich gynekologických a pôrodníckych problémov.

Celoročná starostlivosť

Celoročná kompletná gynekologická starostlivosť a poradenstvo na najvyššej úrovni.

Nadštandardná starostlivosť

Ponúkame možnosť individuálnej, nadštandardnej starostlivosti v prípade hospitalizácie v spolupráci s UNLP Košice.

Kompletná starostlivosť

Vieme zabezpečiť kompletnú zdravotnú starostlivosť o naše pacientky ( odbery, sonografia, mamografia, špeciálne vyšetrenia, ... ).

Všetko pod jednou strechou

Naša ambulancia je umiestnená v areáli Leteckej vojenskej nemocnice v Košiciach. Všetko je v jednej budove  bez cestovania a straty času.

Operácie a zákroky

MUDr. Peter Linkesch vykonáva všetky druhy gynekologických a pôrodníckych operácií a zákrokov a odvádza spontánne aj operačné pôrody.

Špecializovaná diagnostika

Zabezpečíme špecializovanú diagnostiku, konzultácie a liečbu vo vybraných zdravotníckych zariadeniach v regióne alebo v rámci celej Slovenskej republiky.

     + preventívne prehliadky žien vrátane vyšetrenia prsníkov

     + zabezpečenie mamografického a ultrazvukového    

         vyšetrenia prsníkov

     + zabezpečenie denzitometrického vyšetrenia na zistenie

         kostnej hustoty

     + diagnostika a liečba gynekologických zápalov,

         výtokov a bolestí

     + diagnostika a liečba príčin porúch menštruačného cyklu

     + diagnostika, konzultácia a liečba nezhubných

         a zhubných lézií

     + diagnostika a liečba klimakterických ťažkostí,

         pravidelné sledovanie žien užívajúcich hormonálnu

         substitučnú liečbu

     + diagnostika porúch panvového dna / pokles rodidiel,

         únik moča /

     + ordinácia všetkých druhov antikoncepcie a následné 

         sledovanie

     + príprava a vyšetrenie pred sterilizáciou

     + predoperačné konzultácie, príprava pacientky na

         operáciu, realizácia operačného výkonu /

         v mieste jednodňovej chirurgie, ev. v Univerzitnej

         nemocnici LP Košice/ a pooperačné sledovanie

     + manažment kúpeľnej liečby

     + USG vyšetrenie pri preventívnej prehliadke

     + USG vyšetrenie orgánov malej panvy

     + USG diagnostika pri úniku moču

     + USG sledovanie a diagnostika fyziologickej

         a patologickej tehotnosti

Potrebujete viac informácií?

0949 803 035

Objednajte sa na gynekologické vyštrenie

Nemusíte čakať v čakárni hodiny a viete presne, kedy máte prísť.

MURGAŠOVA 1, 040 01 KOŠICE